ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดจันดี ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี
โรงเรียนวัดจันดี ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้าความสามารถพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
1. นายธนกร สร้างโพธิ์ สาขางานยานยนต์
2. นายสุทิ สุวรรณสวรรยา สาขางานโยธา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,15:02   อ่าน 30 ครั้ง