ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้า
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้าเรียนดี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
1. นางสาวจิรฐา ราชรักษ์ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวสิริพร มณีโชติ สาขางานโยธา
3. นางสาวจุติภรณ์ ไทยสยาม สาขางานยานยนต์
4. นายอโณทัย ไชยพงศ์ สาขางานยานยนต์
5. นายเธียรวิชญ์ วุฒิศักดิ์ สาขางานยานยนต์
6. นายกิตติภัฎ วงศ์พิพันธ์ สาขางานโยธา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,15:01   อ่าน 26 ครั้ง