ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดจันดี ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายวรินทร ปรีชารัตน์ ชั้น ม.3/1 ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษด้านกีฬา

โรงเรียนวัดจันดี ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายวรินทร  ปรีชารัตน์ ชั้น ม.3/1 ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษด้านกีฬา

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,14:59   อ่าน 10 ครั้ง