ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดจันดี ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นางสาวสุกัญญา จะรา ชั้น ม.3/1 โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรี

โรงเรียนวัดจันดี ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนวัดจันดี ได้รับโควต้าศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นางสาวสุกัญญา จะรา ชั้น ม.3/1 โควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรี

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,14:55   อ่าน 7 ครั้ง