ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดจันดีเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดจันดีเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 "นักเรียนที่เกิด พ.ศ. 2557 และก่อน 16 พฤษภาคม 2558 หรือจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3"
หลักฐานในการสมัคร ชั้น ป.1
1. ใบสมัครของโรงเรียนวัดจันดี จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบรับรองของโรงเรียนเดิมแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 ฉบับ
3. สูติบัตรนักเรียน พร้อมฉบับสำเนาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนของ  บิดา /มารดา/ หรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ                                                               
5. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน / บิดา /มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 3  ฉบับ
ติดต่ครูสุดารัตน์  ชูประสูติ 0927491281
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม  2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 38 ครั้ง