ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดจันดีเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดจันดีเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอนุบาล
อนุบาล 1                                                                                                                                                                                                    
นักเรียนที่เกิด พ.ศ. 2560 และก่อน 16 พฤษภาคม 2561                                                                                                                          
อนุบาล 2                                                                                                                                                                                         
นักเรียนที่เกิด พ.ศ. 2559 และก่อน 16 พฤษภาคม 2560                                                                                                                 
อนุบาล 3                                                                                                                                           
นักเรียนที่เกิด พ.ศ. 2558 และก่อน 16 พฤษภาคม 2559
ติดต่อครูวฤดี  วงศ์สวัสดิ์ (0848474535)
หลักฐานในการสมัคร ชั้น อนุบาล
1. ใบสมัครของโรงเรียนวัดจันดี จำนวน 1 ฉบับ
2. สูติบัตรนักเรียน พร้อมฉบับสำเนาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนของ  บิดา /มารดา/ หรือผู้ปกครอง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน / บิดา /มารดา หรือผู้ปกครองพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 ฉบับ
 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม  2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 35 ครั้ง