ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดจันดีเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดจันดีเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร  Mini English Program

โครการห้องเรียนพิเศษ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MEP)

ค่าเล่าเรียน 10,000.- ต่อภาคเรียน

รับสมัคร : วันนี้ - 20 เมษายน 2564

ณ ห้องพักครู MEP (เวลา 08.00-16.30น. ทุกวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 เมษายน 2564

สอบคัดเลือก : 22 เมษายน 2564

ประกาศผลสอบ : 24 เมษายน 2564

รายงานตัว : 25 เมษายน 2564

ติดต่อ ครูสมศรี ปรีชา (085-7986004)

ครูอนงค์วรรณ ทั่วจบ (080-1439393)

หลักสูตร Science Mathematics Program(SMP)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รับสมัคร : วันนี้ - 24 เมษายน 2564

ณ ห้องพักครูโครงการวิทย์-คณิต ระดับ ป.1-ป.3

(เวลา 08.00-16.30น. ทุกวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 เมษายน 2564

สอบคัดเลือก : 25 เมษายน 2564

ประกาศผลสอบ : 26เมษายน 2564

รายงานตัว : 27 เมษายน 2564

ติดต่อ ครูกิตติมา มณีโชติ (081-0845612)

 ครูสุวรรณา แหวนเพชร (096-6422208)

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ  

2.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประชา นักเรียน/บิดา/มารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

5.หนังสือรับรองผลการเรียน อนุบาล 3 จำนวน 2 ฉบับ

6.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 138 ครั้ง